Muntlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Om at bedrifter ikke får lånt penger eller fornyet sine kreditter selv om den bankpakken som ble vedtatt, langt på vei virker etter hensikten

Datert: 07.01.2009
Besvart: 07.01.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Det nye året preges av mye usikkerhet og utrygghet. Jeg har sammen med store deler av Høyres stortingsgruppe besøkt mange bedrifter nå på nyåret. Vi har hatt møte med Fellesforbundet, LO-forbundet, men også med mange bedriftsledere, og det er først og fremst usikkerheten og utryggheten som preger bedriftene.

Mange slåss for å redde arbeidsplasser. Mange er redde for å miste jobben sin. Da er det selvsagt viktig at vi har en regjering som viser evne til å handle.

Finansministeren sa tidligere i dag at før jul gjennomførte man en bankpakke, og den begynner nå å virke. Det er også mitt inntrykk. Samtidig er det en realitet at vi har gått over i en ny fase i finanskrisen. Så selv om den bankpakken som ble vedtatt, langt på vei virker etter hensikten, er det en realitet at bedriftene ikke får lånt penger. Mange får heller ikke fornyet sine kreditter, og det kan få ganske dramatiske effekter.

Jeg forstår at finansministeren ikke kan stå her og peke på hva man da skal gjøre, men la meg peke på to virkemidler. Det en er at bankene har behov for mer ansvarlige lån, såkalt hybrid kapital. Det andre er at staten gjennom Statens pensjonsfond - Utland kan tilføre Statens pensjonsfond - Innland mer kapital som gjør at man kan kjøpe foretaksobligasjoner. Jeg tror det er to virkemidler som Finansdepartementet nå bør vurdere svært aktivt og seriøst. Det er kanskje enda viktigere å få dette på plass enn den krisepakken som skal komme 26. januar, for hvis bankene ikke låner ut penger, stopper det aller meste opp.

Statsministeren sa allerede i midten av desember at han fryktet at lønnsomme bedrifter kan gå konkurs. Er det et inntrykk som også finansministeren har?


Les hele debatten