Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Om å ta initiativ til at det blir foretatt en særlig gjennomgang av Norges investeringsportefølje og de selskaper som har virksomhet i Den demokratiske republikken Kongo

Datert: 07.01.2009
Besvart: 07.01.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det ser ut til å bli finansministerens spørretime, dette.

Vi er i disse dager vitne til en blodig, væpnet konflikt. Det skjer grove brudd på menneskerettighetene, og den humanitære situasjonen er prekær. Som så ofte før er det uskyldige sivile, både barn og voksne, som rammes, som også TV-bilder fra krigshandlingene kan dokumentere.

Som i andre konfliktområder er det også et klart innslag av økonomiske interesser, ofte i nærkontakt med de stridende parter. Det er mange som mener at enkeltselskaper her driver virksomhet på en måte som i hvert fall indirekte gjør dem medskyldige i brudd på menneskerettigheter. Siden Norge også er en stor finansiell aktør i det globale finansmarkedet og har etiske retningslinjer som sier at vi ikke skal investere slik at vi blir medskyldige i slike brudd, er dette et viktig spørsmål. Den konflikten jeg nå tenker på, er krigen som har pågått, og som pågår i Den demokratiske republikken Kongo. Drap på sivile, massevoldtekter, tvangsrekruttering av barnesoldater og nærmere 300 000 fordrevne internflyktninger bare de siste månedene er grundig dokumentert. Fra naturens side er det et svært riktig utrustet område. Det er derfor flere store internasjonale selskaper som driver virksomhet her, og som nødvendigvis må ha et eller annet forhold til de stridende parter.

Fraværet av en effektiv, fungerende rettsstat i kombinasjon med mulighet for økonomisk utbytte gjør potensialet for medvirkning til brudd på menneskerettighetene ekstra alvorlig. Sett i lys av alvoret i situasjonen, vil finansministeren ta et initiativ til at det blir foretatt en særlig gjennomgang av Norges investeringsportefølje og de selskaper som har virksomhet i dette konfliktområdet?


Les hele debatten