Muntlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Om status for IKT-satsingen i politiet, og hvorfor man kommer opp med nye dataløsninger som ikke gjør en i stand til å håndtere kommunikasjon med publikum via Internett

Datert: 07.01.2009
Besvart: 07.01.2009 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Spørsmålet mitt går til justisministeren.

Representanten Jan Arild Ellingsen har beskrevet en situasjon i politiet hvor vi har manglende dekning, og hvor vi ikke har den kapasitet personellmessig som vi skulle ha ønsket oss. Det er en rekke oppgaver i politiet som man i dag må ta lett på – ta for lett på, etter Høyres mening – og da blir spørsmålet: Hvordan kan vi på andre måter bedre effektiviteten i politiet? Og hvordan kan vi på andre måter frigjøre politikraft til andre og prioriterte oppgaver?

Hvis man går til bemanningsrapporten, Politiet mot 2020, tas flere ting opp der. Man skal ta opp flere, men man er også opptatt av IKT-systemene i politiet. Vi må vel bare innrømme, hvis vi sammenligner politietaten med andre statlige etater, at politietaten ligger etter. Vi må på mange måter kunne karakterisere mange av løsningene som gårsdagens løsninger. Man er ikke engang internt godt nok på nett, og man er slett ikke i stand til å kommunisere med publikum, slik som man burde. I en presset personellsituasjon er det jo viktig å kunne ta ut effektiviseringsgevinster, bl.a. gjennom moderne teknologi.

I Danmark har publikum gjennom flere år – mange år antakelig – kunnet anmelde via Internett. Høyre tok opp dette i et Dokument nr. 8-forslag, som ble diskutert i Stortinget den 9. oktober 2007. Statsråden redegjorde da for at man jobbet med saken, og at det skal legges til rette for elektroniske anmeldelser også i Norge.

I romjulen i år hadde Aftenpostens nettutgave en sak som jeg tror ble en skikkelig overraskelse for oss alle, for der stod det nemlig at man denne våren tar i bruk nye nettløsninger i politiet, men uten at man er i stand til å få denne toveis kommunikasjonen med publikum. Mitt spørsmål til statsråden er derfor: Hva er egentlig status for IKT-satsingen i politiet? Og hvordan vil justisministeren forklare at man kommer opp med nye dataløsninger i politiet som ikke gjør en i stand til å håndtere kommunikasjon med publikum via Internett?


Les hele debatten