Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om hvilke endringer i Etikkrådets mandat statsråden tenker å foreslå for at politiske antagelser om fremtidig virksomhet skal gi tilråding om uttrekk

Datert: 08.01.2009
Besvart: 14.01.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I forbindelse med gjennomgang av de etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond - Utland (SPU) uttaler finansministeren 6. januar til Dagsavisen: "Dette handler ikke om hva selskapet har gjort i fortid, men om det er en fare for at selskapene i framtida vil medvirke til brudd på menneskerettigheter." Etikkrådet har tidligere konkludert med at det er umulig å dokumentere hva enkeltselskaper vil gjøre i fremtiden.

Hvilke endringer i Etikkrådets mandat tenker statsråden å foreslå for at politiske antagelser om fremtidig virksomhet skal gi tilråding av uttrekk?


Les hele debatten