Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt Regjeringen har gitt opp prosjektet med gratis riksveiferjer

Datert: 08.01.2009
Besvart: 14.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I april 2007 overleverte Møreforskning rapport om gratisferjer. I statsbudsjettet for 2008 heter det: "Med bakgrunn i bl.a. de kostnadsmessige aspektene, har regjeringen fortsatt spørsmålet om ev. gratisferjer til vurdering. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til saken når den er nærmere avklart." I statsbudsjettet for 2009 er ikke saken omtalt.

Har Regjeringen gitt opp prosjektet med gratis riksveiferjer?


Les hele debatten