Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om å ruste opp jernbanestasjonsområdene slik at det blir mer attraktivt å velge tog som fremkomstmiddel

Datert: 08.01.2009
Besvart: 14.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): For å få mer trafikk over fra veg til jernbane er det viktig å styrke jernbanens konkurranseevne. Det vil bidra til å reduserte klimagassutslipp og et bedre lokalmiljø. Kundenes første møte med jernbanen er stasjonsområdene. En rekke stasjoner er dessverre preget av forfall, tagging og mangelfullt renhold.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å ruste opp stasjonsområdene slik at det blir mer attraktivt å velge tog som fremkomstmiddel?


Les hele debatten