Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvorvidt de samlede utslipp av klimagasser vil påvirkes ved at kvotereserven for høyeffektive varmekraftverk utvides, forutsatt at økningen dekkes inn gjennom redusert salg fra statens side

Datert: 08.01.2009
Besvart: 14.01.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Celsa Armeringsstål har nylig investert betydelige beløp i ny miljøteknologi, som gir store miljøgevinster. Ny teknologi gir samtidig en viss kapasitetsøkning som kan medføre økte CO2-utslipp.

Vil de samlede utslipp av klimagasser påvirkes ved at kvotereserven for høyeffektive varmekraftverk utvides slik at nye installasjoner i prosessindustrien også kan få tilgang på gratiskvoter i inneværende kvoteperiode, forutsatt at økningen dekkes inn gjennom redusert salg fra statens side?


Les hele debatten