Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om hvorfor ikke Regjeringen fremmer saken om "Vossapakken", som er et høyt prioritert vegprosjekt i Hordaland, for Stortinget

Datert: 08.01.2009
Besvart: 14.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): "Vossapakken" er et høyt prioritert prosjekt i Hordaland med stor lokal deltakelse gjennom bl.a. brukerfinansiering. Prosjektet oppgis å være klart til realisering av involverte parter.

Hva er grunnen til at Regjeringen i disse krisetider ikke fremmer saken om "Vossapakken" for Stortinget?


Les hele debatten