Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til miljø- og utviklingsministeren

Om å redusere utslipp av tungmetaller fra Nikel-anlegget på Kola

Datert: 08.01.2009
Besvart: 14.01.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): I løpet av perioden 2004-2008 har forurensningen i Øst-Finnmark av tungmetaller fra Nikel-anlegget blitt femdoblet i forhold til de 15 foregående årene, ifølge målinger foretatt av SFT. Situasjonen er svært bekymringsfull.

Hva vil statsråden nå gjøre for å øke presset på å få redusert disse utslippene?


Les hele debatten