Spørretimespørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til samferdselsministeren

Om hvorvidt det er et mål for statsråden at togene kommer og går når det er angitt i rutetabellen

Datert: 08.01.2009
Besvart: 14.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Line Henriette Hjemdal (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Hjemdal (KrF): Det er en hyggelig utvikling at fler og fler velger å pendle med tog. Dessverre opplever mange dagpendlere at togene ikke kommer og går når de skal.

Er det et mål for statsråden at togene kommer og går når de er angitt i rutetabellen?


Les hele debatten