Muntlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Om kvalitet og ressursbruk i skolen, og hvorvidt SV i årets valgkamp vil gjenta budskapet og karakteristikkene de kom med i 2005

Datert: 14.01.2009
Besvart: 14.01.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Det er bred enighet om at vi har kvalitetsutfordringer i skolen. Høyre har alltid ment at ressurser er én av flere faktorer som påvirker kvaliteten, men det er ikke den eneste. Lærernes kompetanse, graden av ro i læringssituasjonen, skoleeierskap og skoleledelse er alle viktige faktorer som bidrar til kvalitet. Dessuten er det veldig viktig hvordan vi bruker ressursene. For Høyre har det alltid vært viktig å fokusere på at vi skal bruke penger på det viktigste først: Vi skal lære barn å lese, skrive og regne.

SV har i hvert fall i opposisjon forfektet det synet at skolepolitikk er et spørsmål om mer penger. I valgkampen i 2005 stod Kristin Halvorsen i Botanisk hage og ropte til skolebarna: Hvordan mat vil dere ha? Og hun uttalte til Dagsavisen 25. august 2005 at mer penger er en forutsetning, hvis vi kommer i regjering skal det skinne av skolen, og vi må sende et signal om at skolekuttenes tid er forbi.

Etter drøyt tre år i regjeringskontorene er situasjonen nå at statsråd Solhjell sender ut pressemeldinger der han er bekymret for kuttene i skolebudsjettene, og for nedleggelser av skoler. I Dagbladet 8. november 2008 sier Per Aahlin, som er nestleder i Utdanningsforbundet:

Ut fra de tilbakemeldingene vi har fått, ser det ut til at situasjonen er verre en tidligere.

Det legges ned skoler og kuttes i skolebudsjett over hele landet. I Skien forteller skole- og barnehagesjef Dag Olav Espeland at kommunen har lagt ned fem skoler og skal kutte 40 lærerårsverk i 2009.

Vi er inne i et nytt valgår nå. På bakgrunn av det vi vet om skolen i dag, de varslene KS har fått om at halvparten av kommunene vil kutte i stillinger og i budsjetter i 2009, og Utdanningsforbundets uttalelser om at situasjonen er verre enn tidligere, er spørsmålet: Vil SV i valgkampen denne gangen gjenta, eller kanskje til og med forsterke, budskapet og karakteristikkene de kom med i 2005?


Les hele debatten