Muntlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om at Regjeringens tiltakspakke bør inneholde en økning av kommunens frie inntekter for å sikre sysselsettingskvalitet i skole-, helse- og omsorgssektoren

Datert: 14.01.2009
Besvart: 14.01.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Vi venter på tiltakspakken, og vi har klare forventninger til den. For Kristelig Folkeparti er det helt avgjørende at vi får på plass en tiltakspakke som sikrer bedrifter og arbeidsplasser, og at vi benytter anledningen til å ruste opp veier, skoler og sykehjem over hele landet. Vi forventer at vi får en tiltakspakke som er grønn – som betyr en storstilt satsing på energiøkonomisering i bygg, miljøvennlig transport og fornybar energi. Vi vil se økt vedlikehold samt bygge- og anleggsvirksomhet i alle våre kommuner. Det er bra, men det koster!

Vi har allerede blitt varslet om at mange kommuner må si opp lærere og omsorgsarbeidere på grunn av stram økonomi i 2009. Og i vår iver etter å komme stigende arbeidsledighet i bygg og anlegg i møte, må vi ikke få en tiltakspakke som forverrer situasjonen, og hvor vi krever stadig større egenandel av kommunenes frie midler. Da kan vi risikere at det vil gå ut over kvaliteten i skole- og omsorgstjenester i kommunene. Eller sagt på en annen måte: Vi må ikke risikere at det på én skole blir sagt opp to lærere på grunn av stram økonomi, for at det senere blir tilsatt to lærere på tiltak.

Min oppfordring til statsråden blir: Regjeringen må ikke legge fram en tiltakspakke som krever omfattende egenandel av kommunene. Tvert imot bør tiltakspakken inneholde en økning av kommunens frie inntekter for å sikre sysselsettingskvalitet i skole-, helse- og omsorgssektoren. Mitt spørsmål blir: Kan statsråden garantere at tiltakspakken ikke fører til at lærere og omsorgsarbeidere sies opp? Ser statsråden at det er meget klokt å øke overføringer av frie midler til kommunene nå?


Les hele debatten