Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Om å sørge for at Kripos har tilstrekkelig spaningsressurser for å bekjempe organiserte kriminelle nettverk

Datert: 14.01.2009
Besvart: 21.01.2009 av justisminister Knut Storberget

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): I Søndagsrevyen 11. januar 2009 kunne vi høre sjefen for den svenske Rikskriminalpolisen, Arne Andersson, si at han var bekymret over at Norge ikke er godt nok rustet til å bidra i kampen mot internasjonale narkotikanettverk som opererer i Norden. Andersson viste til at Kripos mangler ressurser, særlig på spaningssiden.

Hva vil statsråden konkret gjøre for å sikre at Kripos i den nærmeste tiden har tilstrekkelig spaningsressurser for å bekjempe organiserte kriminelle nettverk?


Les hele debatten