Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å sørge for at det kommer på plass en 100 pst. stilling som nasjonal koordinator for organdonasjon, i tråd med ønsket fra Stiftelsen Organdonasjon

Datert: 15.01.2009
Besvart: 21.01.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til at det i dag eksisterer en 50 pst. koordinatorfunksjon knyttet til organdonasjon. I likhet med Stiftelsen Organdonasjon er jeg av den oppfatning at dette burde gjøres om til en 100 pst. stilling, som innehas av en enkelt person.

Vil statsråden sørge for at det kommer på plass en 100 pst. stilling som nasjonal koordinator for organdonasjon, i tråd med ønsket fra Stiftelsen Organdonasjon, og eventuelt når kan vi forvente at dette er på plass?


Les hele debatten