Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om å sørge for at Nordlandssykehuset etablerer et tilbud til ME-pasienter, og at ambulante team opprettes i alle regioner for de sykeste som ikke tåler forflytning

Datert: 15.01.2009
Besvart: 21.01.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I oppdragsdokumentet for Nordlandssykehuset HF i 2008 bes det sikre behandlingstilbud til pasienter med CFS/ME. Ingenting har skjedd. I oppdragsdokumentet for 2009 er ikke denne pasientgruppen nevnt. Ifølge ME-foreningen er det minst 500 ME-syke i Nordland. Disse får ingen hjelp fra spesialisthelsetjenesten i Nordland.

Vil statsråden sørge for at Nordlandssykehuset etablerer et tilbud til ME-pasienter, og at ambulante team opprettes i alle regioner for de sykeste som ikke tåler forflytning?


Les hele debatten