Spørretimespørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til samferdselsministeren

Om at Statens vegvesen ikke ønsker å foreta målinger av svevestøv uten nedsatt fart på veier med miljøfartsgrense i Oslo-området

Datert: 19.01.2009
Besvart: 04.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): På stadig flere veier i Oslo-området er det blitt innført såkalte "miljøfartsgrenser" i vinterhalvåret. Dette innebærer at fartsgrensen er blitt redusert fra 80 til 60 km/t. Undersøkelser har vist at gjennomsnittshastigheten kun er blitt redusert med 4-6 km/t. Til tross for dette har dannelsen av svevestøv blitt redusert med 40 pst. Reduksjonen skyldes med andre ord andre forhold. Statens vegvesen ønsker imidlertid ikke å foreta målinger uten nedsatt fart.

Er dette en holdning statsråden støtter?


Les hele debatten