Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om hvorvidt det er tilfelle at utrykningsenheten og livvakttjenesten har vansker med å rekruttere personell, og hva man vil gjøre for å bedre situasjonen

Datert: 19.01.2009
Besvart: 04.02.2009 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Etter det undertegnede har grunn til å tro, har enkelte operative spesialtjenester som for eksempel utrykningsenheten og livvakttjenesten vansker med å rekruttere personell til disse tjenestene. I så fall kan resultatet bli svært dramatisk.

Kan statsråden bekrefte eller avkrefte at så er tilfelle, og dersom det er en utfordring pr. i dag, hva vil statsråden gjøre for å bedre situasjonen?


Les hele debatten