Spørretimespørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til kunnskapsministeren

Om å sikre foreldre reell medbestemmelse i skolen slik at de kan reservere seg mot kjøpepress og avtaler gjort uten samtykke

Datert: 20.01.2009
Besvart: 04.02.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Ved en skole i Kristiansand har et enstemmig Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) anmodet skolen om å kutte elevfotografering hvert år, og bedt om innsyn i avtaler for å avklare om det er kommersielle bindinger mellom skolen og firmaet som tar bilder for å gi gjenytelser til skolen samt om foreldrene dermed betaler for at skolen får gratis bilder. Skolen har avvist å svare på FAUs skriftlige krav.

Vil statsråden igangsette tiltak for å sikre foreldrene reell medbestemmelse i skolen samt får reservere seg mot kjøpepress og avtaler gjort uten samtykke?


Les hele debatten