Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om tiltak på kort sikt for å få en reduksjon i antall dødsulykker i trafikken, med henvisning til at tallet på dødsulykker har økt med 10 pst. i forhold til 2007

Datert: 15.01.2009
Besvart: 04.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I 2008 omkom 256 personer i trafikken i Norge. Tallet på dødsulykker har økt med 10 pst. i forhold til 2007. Hele 171 av de omkomne er bilførere eller passasjerer. Antall omkomne fotgjengere har økt fra 23 til 30. Hordaland, Møre og Romsdal og Hedmark har flest omkomne. Vårt naboland Sverige hadde i 2008 det laveste dødstallet i trafikken siden 1945 og tallet ble i fjor redusert med 10 pst. Utviklingen i antall dødsulykker er sterkt bekymringsfull.

Hva vil statsråden gjøre på kort sikt for å få en reduksjon i antall dødsulykker?


Les hele debatten