Spørretimespørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til samferdselsministeren

Om den uheldige utviklingen i Vest-Agder der man opplever en betydelig reduksjon i busstilbudet, spesielt i Mandalsdistriktet, noe som er i strid med alle festtaler fra et samlet politisk miljø

Datert: 15.01.2009
Besvart: 04.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): For å nå Norges klimamål og klimagassreduksjon, er det blant annet viktig å satse på et godt kollektivtilbud i byer og mellom byer. Nyttårsgaven til befolkningen i hele Vest-Agder, spesielt i Mandalsdistriktet, er en betydelig reduksjon i busstilbudet. Dette er overraskende og klart i strid med alle festtaler fra et samlet politisk miljø. Bussen er "livsnerven" i et stort bo- og arbeidsmarked og for kveldsaktiviteter. Partene skylder på hverandre, folk fortviler.

Kan statsråden påvirke denne uheldige utviklingen?


Les hele debatten