Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Om å bygge opp statlige tilsynsoppgaver i nord i takt med petroleumsutviklingen

Datert: 15.01.2009
Besvart: 04.02.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I et svar til ordføreren i Harstad skriver statsråd Dag Terje Andersen i AID at det ikke er aktuelt for ham å opprette et avdelingskontor av Petroleumstilsynet i Harstad. Avslaget begrunnes bl.a. med risiko for tap av etablerte fagmiljøer og kompetanse i sør.

Deler statsråden denne konklusjonen som jo slår fast at det ikke er mulig eller riktig å bygge opp statlige tilsynsoppgaver i nord i takt med petroleumsutviklingen, og synes statsråden en slik holdning er i tråd med Regjeringens uttalte ønske om satsing i nord?


Les hele debatten