Muntlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Om hvorvidt momsreformen vil komme slik at man slipper å få straffeskatt på frivillig arbeid

Datert: 21.01.2009
Besvart: 21.01.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Det finnes noen ideologiske skillelinjer i samfunnet vårt. En av dem er i forhold til hvordan man ser på fellesskap. En oppgave løst av stat og kommune blir av en del sett på som løsninger i fellesskap, mens oppgaver som løses i familien eller i frivillige organisasjoner, blir private løsninger. Jeg tror at når de rød-grønne tiltrådte – og etter at man hadde lest Soria Moria-erklæringen – var det skyhøye forventninger hos alle dem som driver med frivillig arbeid. På to årlige konferanser har statsministeren og statsråden ikke akkurat bygd ned den forventningen om alt som skal komme. Men det vi har sett, er en regjering som styrer mer og mer tilskudd, og som ønsker å styre organisasjonene i stedet for å slippe de frivillige fri. Det ser vi i forhold til frivillighetsregisteret som er kommet i stand, med liten involvering byråkratisk – det kan være vanskelig å være liten – at man i forhold til grasrotandelen bare har snudd på pengene mellom organisasjonene i stedet for å gi mer, skattefradraget har stått stille, og anbudsregimet har vært vanskelig for disse organisasjonene.

Men jeg tror at det som føles aller mest urettferdig for det frivillige Norge, er f.eks. at nå Bymisjonens kafé for vanskeligstilte skal kjøpe en kaffemaskin, må man betale 25 pst. moms. Men når McDonald's kjøper en kaffemaskin, slipper man unna fordi de skal tjene penger. Dette er en momsreform som det frivillige Norge har ventet på. Det er en momsreform som det frivillige Norge hadde fortjent fordi man da hadde fått se at staten belønner i stedet for å trekke inn straffeskatt på alt det arbeidet som gjøres i frivillige organisasjoner. Jeg skjønner at verken statsråden eller statsministeren turde å komme i år på den årlige konferansen til det frivillige Norge. Det var nok lite hyllest å få fordi man har utsatt denne reformen.

Vil momsreformen komme slik at man slipper å få straffeskatt på frivillig arbeid?


Les hele debatten