Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å sikre god og oppdatert dokumentasjon av vedlikeholdsetterslepet innenfor vei- og jernbanenettet

Datert: 29.01.2009
Besvart: 04.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Både innenfor vei- og jernbanenettet er det gjennom mange år og flere regjeringer oppstått vedlikeholdsetterslep, dvs. nødvendig vedlikehold for å ta vare på vei- og jernbanekapital er ikke blitt gjennomført slik det burde. Dokumentasjon av vedlikeholdssituasjon og omfang av vedlikeholdsetterslep er viktig for å sikre mot forfall og gi grunnlag for dimensjonering og prioritering av ressurser.

Hvordan vil statsråden på en bedre måte sikre god og oppdatert dokumentasjon av vedlikeholdsetterslepet?


Les hele debatten