Spørretimespørsmål fra Irene Johansen (A) til samferdselsministeren

Om at Mossetunnelen ikke er prioritert i 2009 på tross av at tunnelprosjektet har vært inne i flere NTP-er med vekslende regjeringer, og skulle vært startet opp i perioden 2006-2009

Datert: 29.01.2009
Besvart: 04.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): Mossetunnelen ble vedtatt for over 15 år siden og har vært inne i flere NTP-er med vekslende regjeringer. Tunnelen er også prioritert i dagens transportplan (2006-2015) og skulle vært startet opp i perioden 2006-2009. Det er bred politisk enighet i Østfold om prosjektet. Østfold fylkesting har vedtatt utbygging av jernbanen gjennom Moss som førsteprioritet i NTP i Østfold. Det er tverrpolitisk enighet i Moss bystyre. Likevel er den ikke prioritert i 2009.

Hvor står statsråden i denne saken?


Les hele debatten