Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om å legge til rette for at Banklovkommisjonens forslag til nytt regelverk for sparebankene og grunnfondsbeviset kan behandles på Stortinget i løpet av vårsesjonen

Datert: 27.01.2009
Besvart: 11.02.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Arbeidet med nytt regelverk for sparebankene og forbedring av grunnfondsbevisets stilling som egenkapitalinstrument har gått altfor sent.

Når Banklovkommisjonen nå legger frem sitt forslag til endringer, vil statsråden legge til rette for at høring kan gjennomføres og nødvendig lovproposisjon legges frem for Stortinget til behandling i løpet av vårsesjonen?


Les hele debatten