Spørretimespørsmål fra Jan Sahl (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Datert: 21.01.2009
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Lakselus står i fare for å bli en økologisk og næringsmessig katastrofe. Lus som er motstandsdyktig, vil kunne utrydde både ville laksefiskstammer å gi oppdrettsnæringen alvorlige tilbakeslag. Departementet arrangerte 10. desember et seminar om lakselus. Ekspertenes råd var klare. Det må iverksettes umiddelbare tiltak for å redusere faren for resistensutvikling og det må utvikles nye behandlingsregimer.

Har statsråden tenkt å følge opp rådene, og når vil vi kunne forvente å se effekter av tiltakene?


Les hele debatten