Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til fiskeri- og kystministeren

Om hvorvidt Redningsselskapets redningsskøyter inngår som en del av den nasjonale beredskapen langs kysten

Datert: 04.02.2009
Besvart: 11.02.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Redningsselskapet med sine fartøy har til alle tider vært en trygghetsfaktor for de som har sitt virke på sjøen og for de som hører disse til. På grunn av utilstrekkelige bevilginger har Redningsselskapet varslet reduksjon i antall redningsskøyter langs kysten.

Inngår redningskøytene som en del av den nasjonale beredskapen langs kysten, og vil statsråden gå i dialog med Redningsselskapet for å fastlegge nivået på en tilstrekkelig og kvalitativ god tjeneste der redningsskøytene inngår?


Les hele debatten