Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til fiskeri- og kystministeren

Om å sikre at vinterfisket holdes i gang, da vi opplever den største stillstanden for norske fiskerier på 20 år

Datert: 04.02.2009
Besvart: 04.02.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Norsk fiskerinæring har akutte problemer grunnet finanskrisen. Kjøpersiden har ikke tilstrekkelig tilgang til kreditt. Varskoropene langs kysten, særlig i Nord-Norge, er mange. Troms Folkeblad hadde på førstesiden sin den 30. januar overskriften:

«Fiskerinæringa skjelver»

Fiskeribladet Fiskaren brukte samme dag beskrivelsen:

«På kanten av stupet»

Det blir nå meldt om fiskebruk som sier nei til mer torsk, og at det ikke er noen drahjelp å få fra myndighetene. Etterspørselsiden er én ting. Vi kan ikke gjøre så mye med at det kanskje er noen som ikke har råd til å kjøpe norsk fisk i Europa, men vi kan gjøre mye mer for å sørge for at likviditeten – pengene – følger fisken. Jeg har som bergenser lyst til å si at dette har vi klart fra 1500-tallet, og det er jo betenkelig at vi med en fiskeriminister fra Finnmark for øyeblikket ikke klarer å få det til.

Vi har altså fått utallige rapporter på at krisepakken ikke holder for å holde vinterfisket i gang. Lofotfisket er på vei til å stoppe opp fordi ingen vil ha fisken, og at situasjonen er prekær mange steder.

Mitt spørsmål til fiskeriministeren er: Hva har hun tenkt å gjøre med dette? Hvordan har hun tenkt å sikre at ikke lysene blir slukket og sikre at fisken blir tatt? Vi opplever den største stillstanden for norske fiskerier på 20 år.


Les hele debatten