Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om oppklaringsprosenten for forbrytelser, med henvisning til oppslag i Aftenposten 4. februar 2009 der Riksadvokaten uttrykker bekymring over at ikke flere forbrytelser oppklares

Datert: 04.02.2009
Besvart: 11.02.2009 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Aftenposten har den 4. februar 2009 en artikkel hvor Riksadvokaten er sterkt bekymret over at ikke flere forbrytelser oppklares. Selv ikke regjeringens lave mål om å oppklare 38 pst. tror Riksadvokaten at politiet vil makte. Spesielt Oslo-politiet sliter, noe som rammer oppklaringen på landsbasis.

Siden statsråden har ambisjoner på dette feltet, er han da tilfreds med utviklingen, og hvordan vil det føles dersom Regjeringen ikke makter å innfri sine egne målsettinger?


Les hele debatten