Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om utskillelse av faste tekniske installasjoner i bygg til egen saldogruppe, noe som kan gi betydelige merkostnader ved større vedlikeholdsprosjekter

Datert: 05.02.2009
Besvart: 11.02.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I budsjettet for 2009 er faste tekniske installasjoner for bygg utskilt i egen saldogruppe. Før regelendringen var det langt på vei full fradragsrett ved utskifting av tekniske anlegg grunnet det såkalte standardforbedringskriteriet, mens tilsvarende utskiftinger nå er å anse som aktiveringspliktig nyanskaffelse og må avskrives. Det kan gi betydelige merkostnader ved større vedlikeholdsprosjekter.

Mener statsråden det er grunn til å se på justeringer av de nye reglene for å unngå slike utslag?


Les hele debatten