Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Om å gå inn for en heving av fartsgrensene for busser som samsvarer med de ulike fartsgrensene som er gjeldende på E18

Datert: 10.02.2009
Besvart: 18.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Flere sjåfører på ekspressbussene mellom Sørlandet og Oslo har blitt bøtelagt for å kjøre over fartsgrensen for busser på 80 km/t. Sjåførene opplever det som et problem at fartsgrensene på E18 mellom Kristiansand-Oslo flere steder er inntil 90 og 100 km/t, mens bussene har en fartsgrense på 80 km/t. Disse hastighetsbestemmelsene skaper ofte farlige situasjoner i trafikken.

Vil statsråden gå inn for en heving av fartsgrensene for busser som samsvarer med de ulike fartsgrensene som er gjeldene på E18?


Les hele debatten