Muntlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om at arbeidsløse og permitterte blir sluset inn i sosialkøen, da det tar opptil to måneder å få behandlet søknad om dagpenger hos Nav i Oslo

Datert: 11.02.2009
Besvart: 11.02.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): I går kunne vi lese i flere aviser at en rekke mennesker som står i fare for å bli arbeidsløse eller permitterte, blir sluset inn i sosialkøen. I Oslo er problemet størst. Der har flere fått beskjed om at det kan ta opptil to måneder å få behandlet dagpengesøknaden, og Nav har sagt at man, i stedet for å stå i den lange køen, bør oppsøke sosialkontoret, hvis man ikke har penger.

Fremskrittspartiet synes dette er en totalt uverdig beskjed å få for mennesker som har det vanskelig, mennesker som har det tøft nok fra før. Så vet vi i tillegg at når det gjelder å få sosialhjelp, er denne gruppen ikke er berettiget til det før man i så fall selger både hus og bil.

Samtidig har denne regjeringen sagt at man skal fjerne fattigdom med det pennestrøk. Da er det ganske interessant at man legger opp til en velferdspolitikk som vil føre til at stadig flere fortvilte mennesker kan oppleve total inntektsmangel og havne i fattigdomsfellen, uten en krone i inntekt i opp til flere måneder. Fremskrittspartiet tar sterk avstand fra en sånn politikk, og grunnen til at jeg stiller spørsmålet til kommunal- og regionalministeren er at hun har ansvaret for den ene halvdelen av Nav, nemlig kommunaldelen, og sosialhjelpen ligger jo under kommunaldelen. Kan statsråden garantere at de som blir arbeidsløse eller permitterte, ikke blir sluset over gangen og inn i sosialhjelpkøen?


Les hele debatten