Muntlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Om hvor mange nye vindkraftparker det vil bli bygd som et resultat av Regjeringens krisepakke

Datert: 11.02.2009
Besvart: 11.02.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I forrige uke sa Regjeringen nei til nok en vindpark, denne gangen i Austevoll. Ifølge NRK var årsaken stor folkelig motstand. På Lørdagsrevyen sa statsråden følgende:

«Jeg mener vi nå gjør en stor jobb for å få mer vindkraft og mer fornybar fram - vi bruker mer penger - og vi har senest lagt 1,2 nye milliarder på plass nå i forbindelse med krisepakken - så det har aldri vært brukt mer penger på å få fram vindkraftprosjekter i Norge».

Regjeringen har meldt til Stortinget at disse 1,2 milliarder kr i krisepakken spesielt skal rettes mot energieffektive løsninger i industri, bygg og anlegg. Noe av midlene kan gå til vind- og biokraftprosjekter, står det også.

Men det er vel slik at en olje- og energiminister skal måles på hvor mye energi han greier å framskaffe, og ikke på hvor mange penger han sier han klarer å bruke. Siden den rød-grønne regjeringen tok over i 2005 har det ikke blitt produsert én eneste kilowattime fra nye vindkraft her i landet, i motsetning til Tyskland, som produserer 100 ganger mer vindkraft enn Norge, Danmark, som produserer ti ganger mer vindkraft enn her i landet, og Sverige, som har satt seg et stort mål om å produsere 30 TWh innen 2020.

Mitt spørsmål er egentlig så enkelt: Hvor mange nye vindkraftparker vil det bli bygd som et resultat av Regjeringens krisepakke?


Les hele debatten