Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om hvorvidt det foreligger planer om å fjerne eller redusere aktiviteten ved Regionfelt Østlandet i Hedmark dersom de nordiske landene skal samarbeide om felles skytefelt

Datert: 12.02.2009
Besvart: 18.02.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): En ny rapport om "Nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk" konkluderer med at de nordiske landene bør samarbeide om felles skytefelt.

Kan statsråden bekrefte at det ikke foreligger noen planer om å fjerne eller redusere aktiviteten ved Regionfelt Østlandet i Hedmark?


Les hele debatten