Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om at utsagn fra fylkesmannen i Hedmark om nødvendigheten av å skille rovdyr og bufe går på tvers av Stortingets klare forutsetning om en todelt målsetting i hele landet

Datert: 12.02.2009
Besvart på vegne av: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 18.02.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I Arbeidets Rett fra 14. januar siteres fylkesmannen i Hedmark på at han under en debatt om rovviltforvaltningen sa følgende: "Vi ser klart nødvendigheten av å skille rovdyr og bufe." I Hedmark vet vi at det er denne linjen hans byråkrati har fulgt, men det gis ikke klare signaler til Stortinget om deres konklusjon. Fylkesmannen driver dermed en politikk på tvers av Stortingets klare forutsetning om at rettigheter ikke skal gå tapt og en todelt målsetting i hele landet.

Hva vil statsråden foreta seg i forhold til fylkesmannen?


Les hele debatten