Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å redusere tidsbruk på planlegging av store samferdselsprosjekt og øke planberedskapen

Datert: 17.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Planlegging og ekstern kvalitetssikring av store samferdselsprosjekt har utviklet seg til å bli en svært tidkrevende prosess der normal tidsbruk anslås å ligge på ca. 9 år. I tillegg kommer deretter selve byggetiden. Når planberedskapen, med det mener jeg en "reserve" av planavklarte prosjekter, i tilegg er liten, får tidsbruken ekstra stor forsinkelseseffekt når finansieringsomfanget økes.

Hva vil statsråden gjøre for å redusere tidsbruk på planlegging av store samferdselsprosjekt og øke planberedskapen?


Les hele debatten