Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om fordeler og ulemper ved fylkessammenslutning i Agder, og hvorvidt de to fylkene får beholde det samme antall stortingsrepresentanter som i dag ved en eventuell sammenslutning

Datert: 17.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Debatten om ett Agder-fylke har pågått i flere tiår på Sørlandet uten resultat. Spørsmålet om fylkessammenslutning har møtt betydelig motstand blant innbyggerne i Aust-Agder. Saken går nå mot en endelig politisk avklaring i de to fylkene.

Ser statsråden flere fordeler enn ulemper ved en slik sammenslutning, og går statsråden inn for at de to fylkene skal få beholde det samme antall stortingsrepresentanter som i dag fra begge fylker også ved en eventuell sammenslutning, dvs. 10 mandater til sammen?


Les hele debatten