Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å forhindre at kommunen kommer med ekstrakrav til pårørende for betaling av sykehjemsplass/omsorgsbolig etter at boet har blitt gjort opp

Datert: 06.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Kommunene sender etterkrav til pårørende for betaling i forbindelse med at personer som har vært på sykehjem/omsorgsbolig går bort. Ekstrakravet skyldes endringer i inntekt som ikke har kommet med i de løpende betalingene. Fristen for skifte av boet etter at noen er gått bort, er 6 måneder. Mange reagerer kraftig når man så mye som 2 år etter at personen gikk bort, får krav fra kommunene.

Vil statsråden fastsette frister som gjør at kommunen ikke kan vente lenger enn til boet blir gjort opp med å komme med ekstrakrav?


Les hele debatten