Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvorfor ikke norsk industri tildeles flere gratiskvoter, når Regjeringen likevel opprettholder antall utslippsrettigheter i CO¨2-kvotesystemet ved å selge kvoter som ikke tildeles norske aktører

Datert: 18.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I debatten om klimakvoteloven hevdes det at en stram kvotetildeling til norsk næringsliv er viktig for å kutte CO2-utslipp. Det hevdes tilsvarende at flere gratiskvoter til industrien gir mindre CO2-kutt. Samtidig velger regjeringen å selge alle kvoter som ikke tildeles norske aktører, og opprettholder dermed antall utslippsrettigheter i CO2-kvotesystemet.

På hvilken måte gir Regjeringens "stramme" opplegg større CO2-kutt enn alternativet, hvor norsk industri tildeles flere CO2-kvoter og derved kommer på nivå med EU?


Les hele debatten