Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Om i hvilken grad regionreformen har overført beslutninger av vesentlig betydning til lokaldemokratiet

Datert: 19.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Det mest konkrete resultatet av den såkalte regionsreformen, overføring av ansvaret for hoveddelen av riksvegene til fylkene, er nå også i ferd med å skli ut i sanden. Oppgaven blir overført uten økonomisk kompensasjon, ansatte og med fortsatt sterk statlig styring.

På hvilke områder mener statsråden at reformen har overført beslutninger av vesentlig betydning til lokaldemokratiet?


Les hele debatten