Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Om hvorvidt Justisdepartementet bør behandle spørsmålet om religiøse hodeplagg og symboler i retten, og om det bør gjelde felles regler for politi og domstol

Datert: 19.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Spørsmålet om det skal åpnes for bruk av hijab i politiet, er en sak for Justisdepartementet. I Dagbladet 18. februar kommer det frem at Domstoladministrasjonen har satt i gang et utredningsarbeid for å avklare bruk av religiøse og andre symboler i retten.

Ser statsråden at dette er spørsmål som bør behandles av Justisdepartementet, og er statsråden enig i at det bør gjelde felles regler for bruk av religiøse hodeplagg og symboler for politi og domstol?


Les hele debatten