Muntlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Om at Regjeringen tviholder på skatteøkninger for små og mellomstore bedrifter selv om det svekker arbeidsplassene i Norge

Datert: 25.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Virkningen av finanskrisen for realøkonomien er nå en åpenbar realitet. Ledigheten øker så raskt at Regjeringen knapt klarer å betale ut dagpengene til dem som mister jobben. Næringslivet står nå midt oppe i en bølge av konkurser. Ifølge NRK gikk 142 bedrifter konkurs bare sist uke – en økning på 50 pst. i forhold til i fjor. Ifølge Konkursregisteret er det nå personlig næringsdrivende og små og mellomstore bedrifter som rammes. Dette er svært alvorlig. 99,5 pst. av bedriftene i Norge har 100 eller færre ansatte.

Regjeringen har lagt fram en serie såkalte krisepakker. Det er tiltak for å få banksektoren til å virke. Det er tiltak for å få ned renten. Det er offentlige investeringer, og noen små grep for å utsette skatten i bedrifter som har underskudd i 2008, for bedrifter som har maskininvesteringer eller forskningsaktivitet.

Høyre har støttet det meste, men vi har vært svært kritisk til to forhold. Tiltakene kommer unødvendig sent, og Regjeringen bruker fortsatt bare halve verktøykassen i håndteringen av finanskrisen. For det er et faktum: Regjeringen tviholder på skatteøkninger for små og mellomstore bedrifter. Mens landet rammes av finanskrise, konkursras og massearbeidsløshet velger de rød-grønne å øke skatten på arbeidende kapital i bedriftene og på å øke skatten på generasjonsskifte i familiebedriftene.

Siden Regjeringen overtok i 2005, er skatter og avgifter for bedriftene økt med nesten 11 milliarder kr i forhold til Bondevik II-regjeringens siste budsjettforslag. For mange er skatteøkning den eneste direkte effekten av 2009-budsjettet, og det er ingen tvil om at disse skatteøkningene svekker arbeidsplassene i Norge.

I går varslet den danske regjeringen et skattekutt på 26 milliarder kr for å få fart i næringslivet. Når vil den norske regjeringen ta i bruk hele verktøykassen for å styrke bedriftene og for å sikre arbeidsplassene i Norge?


Les hele debatten