Muntlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om den norske imamen Zulqarnain Sakandar Madni som under et foredrag ved Høgskolen i Oslo gikk langt i å hevde at amerikanske myndigheter og jøder stod bak terrorangrepene 11. september

Datert: 25.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): I etterkant av landstyretalen til Siv Jensen i helgen har det blusset opp en debatt om islamifisering i det norske samfunn. Fremskrittspartiet har advart mot dette fordi vi har sett mange faresignaler. Vi ser paralleller i våre naboland, som har ført til uønskede situasjoner. Vi har hatt et ønske om å stoppe denne negative utviklingen.

Som vanlig blir Fremskrittspartiet angrepet og beskyldt for både det ene og det andre fra våre politiske motstandere, og det virker ikke som det er politisk vilje til å ta tak i de grunnleggende faresignalene vi ser, men det er om å gjøre å opptre såkalt politisk korrekt.

I går på TV2-nyhetene fikk vi et innslag fra forelesningssalen på Høgskolen i Oslo, hvor den norske imamen Zulqarnain Sakandar Madni doserte foran en forsamling. I innlegget sitt gikk han ganske langt i å hevde at det var amerikanske myndigheter som stod bak terrorangrepene 11. september, og han antyder at 4 000 jøder kjente til det kommende angrepet, slik at de holdt seg hjemme fra jobben i World Trade Center den dagen. Det var etter min mening skremmende å høre den retorikk som imamen framførte. Denne imamen har vi også tidligere hørt har markert seg ved at han har hevdet at al-Qaida og bin Laden var oppdiktet.

Fremskrittspartiet, vi vil som Voltaire, verne om og kjempe for ytringsfriheten så lenge vi er i stand til å stå på bena. Derfor mener vi at en god måte å møte slike ytringer på er å snu ryggen til dem som framfører budskapet for å demonstrere vår uenighet. I dette tilfellet har Høgskolen i Oslo invitert vedkommende inn i varmen, og han får framføre sitt budskap på linje med øvrig undervisningspersonell.

Mitt spørsmål blir da: Mener statsråden at dette er en forsvarlig praksis, å hyre inn en slik foredragsholder på en institusjon som skal formidle kunnskap? Er dette et eksempel til etterfølgelse for andre høyskoler?


Les hele debatten