Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Om hvorvidt det er på tide med en debatt om religionspolitikk og hvilke verdier og normer vi som stat skal legge til grunn

Datert: 25.02.2009
Besvart: 25.02.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vi har behandlet mange saker i Stortinget – mange store saker – som går på kirkepolitikk og forholdet vårt til Kirka. Det er statskirkemelding, kirkedemokrati – som nå ligger der – det er Opplysningsvesenets fond. Alt det handler om forholdet til Kirka. Vi har gjort store grep for å løsne båndene mellom stat og kirke.

Sjøl om statsråden har kirkeminister som tittel i statsrådsporteføljen sin, mener jeg likevel at det kan være riktig i dag å reise debatt om at vi har veldig lite debatt knyttet til andre trossamfunn og politikk knyttet til andre trossamfunn. Vi diskuterer lite i denne salen hvor grensa går mellom religion og fellesskap, plassen for religion i det offentlige rom, forholdet mellom individ og religion, hva vi skal tolerere i det offentlige rom, og hva vi skal tolerere av inngrep overfor individene. Vi har en partileder som har sete i denne sal som mener at vi er utsatt for en snikislamisering.

Egentlig bør vel hele religionsområdet være statsrådens ansvarsområde. Burde det ikke nå kanskje være på tide å lage en anledning til å løfte i denne salen – i Stortinget – en debatt om religionspolitikk og om hvilke verdier og normer vi som stat skal legge til grunn, hva vi skal tolerere, hva vi ikke skal tolerere, og hvilke følger det har for religionspolitikken. Derfor er mitt spørsmål om statsråden ønsker å gi Stortinget en anledning til en sånn debatt, noe som kanskje hadde vært lurt for debattkulturen i Norge.


Les hele debatten