Spørretimespørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å forhindre at bønder som kombinerer landbruksdrift med vanlig lønnsarbeid mister retten til dagpenger

Datert: 25.02.2009
Besvart: 11.03.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): I dag kan bønder ha over et halvt årsverk i landbruket og dermed over 20 timers arbeid i uka og tjene ca. 50 000 kr på dette. Hovedinntekten til vedkommende må dermed komme fra vanlig lønnsinntekt.

Hvordan vil statsråden bidra til at bønder som kombinerer landbruksdriften med vanlig lønnsarbeid, og har litt over et halvt årsverk, ikke mister rett til dagpenger dersom vedkommende mister den jobben som gir hovedinntekten?


Les hele debatten