Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om at ventetiden på oppkjøringstime er lengre enn noen gang, til tross for at Statens vegvesen hevder at de har forsøkt å kutte ned køene

Datert: 27.02.2009
Besvart: 11.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Ventetiden på oppkjøringstime hos Statens vegvesen er lengre enn noen gang, nå nær 3 måneder. Dette til tross for at Statens vegvesen hevder at de har forsøkt å kutte ned de lange køene. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund mener dette er en kritikkverdig situasjon.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre på denne uholdbare situasjonen?


Les hele debatten