Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å følge opp uttalelser fra pressekonferansen 23. februar 2009 der statsråden slo fast at midlertidige stillinger i Nav skulle videreføres

Datert: 03.03.2009
Besvart: 11.03.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Statsråden uttalte under en pressekonferanse mandag 23. februar d.å. følgende: "De som jobbet i Nav ved nyttår, får bli i Nav. Det har vært skapt et inntrykk av at Nav må nedbemanne mens køene vokser. Det er feil, og jeg slår fast at midlertidige stillinger i Nav videreføres." Undertegnede har mottatt henvendelser blant annet fra en kvinne som jobber i midlertidig stilling i Nav forvaltning Telemark, hun har fått beskjed nå om at hun ikke får fortsette etter 5. mars d.å.

Hvordan vil statsråden følge opp sin egen uttalelse av 23. februar 2009?


Les hele debatten