Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om å iverksette strakstiltak for å bedre punktligheten for persontogene på jernbanen, da togene er vesentlig mer forsinket hittil i år enn gjennomsnittet for rekordåret 2008

Datert: 05.03.2009
Besvart: 11.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Punktligheten for persontogene på jernbanen blir stadig dårligere. Hittil i år er togene vesentlig mer forsinket enn gjennomsnittet for rekordåret 2008. Statsråden har ved ulike anledninger sagt at forholdene vil bli verre og at det først vil bedre seg i 2012.

Hvilke råd vil statsråden gi til togreisende i mellomtiden, og har statsråden planer om å iverksette noen strakstiltak?


Les hele debatten