Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kommunal- og regionalministeren

Om å sørge for at flere kommuner kartlegger omfanget av radon

Datert: 05.03.2009
Besvart: 11.03.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Det er viktig å få fram entydig, målbare helsefunksjonskrav for inneklima. Disse finnes for radon. Over 10 pst. av norske barn har diagnosen astma. 175 000 boliger i Norge har for mye radon innendørs. Inneklima i boliger, skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner er viktig for oss alle. Alle kommuner plikter å ha oversikt over omfanget av radon, men under halvparten har foretatt kartlegging. Den siste, gjennom RaMAP, ble gjort i 2003.

Vil statsråden foreta seg noe for at flere kommuner kartlegger radon?


Les hele debatten