Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om at lokalsamfunnet i Rendalen i Hedmark blir sterkt plaget av en ulveflokk som befinner seg utenfor den såkalte ulvesonen

Datert: 05.03.2009
Besvart på vegne av: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 11.03.2009 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Rendalen i Hedmark blir lokalsamfunnet sterkt plaget av en ulveflokk. Så kritisk er dette at bl.a. barna blir fraktet i drosje til skolen for sin sikkerhet. Ulveflokken er utenfor den såkalte ulvesonen.

Har statsråden, på generelt grunnlag, forståelse for den frustrasjon, usikkerhet og reduksjon av livskvalitet det gir lokalbefolkningen med en slik ulveflokk i nærområdet?


Les hele debatten